Tomáš Čech: Poslední 2 roky jsme neměli úraz, který by vyžadoval pracovní neschopnost

Každý ho zná, všichni ho poslouchají a i díky němu jsme tak dobří.

Naše továrna v Kutné Hoře hraje klíčovou roli v našem úspěchu. Zajistit bezpečnost všech zaměstnanců při práci a efektivní práci s energiemi a odpady je v tak velkém a komplexním provozu náročná výzva. O tom, jak si vedeme jsme si popovídali s tím nejpovolanějším, Tomášem Čechem.

  • Jak bys vysvětlil laikovi, co děláš?

Jednou větou: dělat vše pro to, aby každý kdo odchází z našeho výrobního závodu, byl stejně zdravý jako když do závodu vstoupil a zároveň, aby naše výroba byla dlouhodobě udržitelná z pohledu využívání přírodních zdrojů a dopadu na životní prostředí. Konkrétně odpovídám za programy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí. V jednotlivých programech řešíme prevenci úrazů, pracovní podmínky, snižování spotřeby energií, vody a odpadů. Vyhodnocujeme a snižujeme rizika související s bezpečností práce, rizikovými faktory pracovních podmínek (hluk, prach, ergonomie, atd.) včetně neustálého vzdělávání našich zaměstnanců. O to se já osobně snažím od roku 1990, kdy jsem nastoupil do naší firmy, v té době ještě do společnosti Československý tabákový průmysl.

  • Jak ses dostal k nám do Philip Morris?

Když jsem se rozhodoval, kde začnu po studiu pracovat, vybral jsem si naši společnost z prostého důvodu, měl jsem to nejblíže domů. Často se mě kamarádi ptají, jak jsem mohl u jedné firmy vydržet více než 30 let. Odpovídám jim větou z nejmenované reklamy: „Když ji miluješ, není co řešit“.

  • Máš nějaký osobní pracovní cíl, čeho bys chtěl dosáhnout?

Vychovat si nástupce na svou současnou pracovní pozici. Což se mi myslím daří – jeden kolega v závodě je už připraven a několik dalších je na dobré cestě 😊.

"Povzbuzujeme zaměstnance, aby vždy a hned upozornili na nebezpečné situace."

  • Kolik úrazů a podobných situací se ročně stane v továrně?

Poslední dva roky jsme žádný úraz, který by si vyžádal pracovní neschopnost v Kutné Hoře neměli. Povzbuzujeme zaměstnance, aby vždy a hned upozornili na nebezpečné situace nebo podmínky, které by mohly vyústit v poranění. Měsíčně řešíme minimálně 2-3 nebezpečné situace, na které okamžitě nastavujeme protiopatření. I díky tomuto přístupu je výrobní závod Kutná Hora jedním z nejbezpečnějších pracovišť v rámci Philip Morris celosvětově.

  • Je to již rok, co začala pandemie Covid-19, změnila se nějak tvá role?

Určitě ano. Tak, jako každému z nás. Musel jsem si například dohodnout a nastavit s rodinou pravidla při práci z domova. A vysvětlit tato pravidla mému 6ti letému synovi byla fakt výzva 😊.

  • Jaká ochranná opatření jste zavedli v továrně?

Hned na začátku pandemie Covid-19 jsme se snažili nastavit ta nejúčinnější pravidla, která držíme doposud. Pravidla v našem závodě nepodléhaly různým vlnám rozvolňování nebo zpřísňování tak, jak to někdy zažíváme v České republice. Vždy jsme měli dva cíle: zabránit komunitnímu přenosu v areálu našeho závodu a tím zajistit, že se nebudou naši zaměstnanci bát chodit do práce z důvodu možné nákazy Covid-19. Velmi si vážím toho, že drtivá většina našich zaměstnanců tato pravidla akceptovala a dodržuje je. Není to určitě pro nikoho jednoduché pracovat v těchto nových podmínkách a zároveň i nadále dodávat očekávaný výkon a neustále se zlepšovat. Ale musím zopakovat, naši zaměstnanci jsou skvělí!

  • Co hodnotíš zpětně jako nejtěžší rozhodnutí? 

Nejtěžší bylo určitě rozhodovat o rozsahu a úrovni jednotlivých opatřeních a omezeních v závodě: Není to moc přísné? Není to moc volné? Pomůže to? Jak poznáme, že zrovna toto konkrétní opatření pomohlo? Bez spolupráce se zástupci všech oddělení bychom toto nikdy nenastavili. Za to patří všem velký dík.

  • Jak se změnila situace testováním zaměstnanců?

V pondělí 1.3. 2021 večer vládla komunikovala rozhodnutí o testování ve firmách. V úterý během dne upřesnila jednotlivá ministerstva nejasné body. Ve středu jsme našim vedoucím komunikovali strategii, plán a logistiku testování v našem závodě. Ve čtvrtek jsem informovali zaměstnance. V pátek jsme začali testovat. V prvním týdnu jsme otestovali všechny zaměstnance, kteří chodí do práce (více než 600) a pouze dvěma pracovníků vyšel pozitivní antigenní test. Okamžitě jsme tuto dvojici poslali na PCR testy, které také pro zaměstnance zajišťujeme v našem zdravotním středisku.

  • Co tě na tvé práci nejvíce baví?

Když můžu někomu pomoci najít řešení a tím ho podpořit v jeho rozvoji. Jinými slovy, pracovat s lidským potenciálem. Já osobně se nedívám na člověka jaký je, ale jaký by mohl být.

  • A co rád děláš ve svém volném čase?

Rybařím. Respektive sedím u vody, čtu si a kochám se přírodou.

Jak to u nás vypadá?

Spolujsme silnější

Za velkými změnami stojí vždy velké týmy. V práci trávíme většinu života, proto je naší prioritou, abyste tu byli spokojení.