Představujeme naše dimenze chování

Charakterizují nás v každém kroku, který děláme, je to naše DNA.

Každá společnost má definované určité prvky chování svých zaměstnanců, které se snaží rozvíjet a na jejich základě také nabírat nové kolegy. Někdo jim říká firemní hodnoty nebo energie, u nás jim interně říkáme dimenze a jsou tři. Hlásíte se k nám na nějakou pracovní pozici? Určitě si je projděte, setkáte se s nimi během výběrového řízení.

  1. Spotřebitel na prvním místě

    ConsumerJsme výrobní společnost, která dodává své výrobky konečným spotřebitelům. Proto jsou pro nás na prvním místě a děláme vše pro to, abychom jim rozuměli, vycházeli vstříc a dělali naše rozhodnutí na základě dat, ne pocitů. Důležitá je určitě i zpětná vazba, která nám pomáhá se zlepšovat. Každý z nás má i své "interní zákazníky". To jsou naši kolegové, se kterými řešíme například projekty nebo různé požadavky. Respektujeme se navzájem a chováme se k sobě stejně jako k našim spotřebitelům.

  2. Směřujeme vpřed

    ForwardJsme skromní a uznáváme, že neznáme odpovědi na všechny otázky. Jsme ale zvídaví a hledáme cesty, jak z různých nápadů vytvořit skvělé projekty, které nám pomohou dosáhnout naší vize - světa bez kouře. Naše rozhodnutí přijímáme vždy na základě dat, stojíme si za svými rozhodnutími a nezříkáme se odpovědnosti. To očekáváme i od ostatních.

  3. Podporujeme lidi

    EmpoweringVzájemně se aktivně podporujeme a dáváme si prostor k tomu, abychom mohli plnit své úkoly. Aktivně vyhledáváme i poskytujeme konstruktivní zpětnou vazbu na základě dat a konáme podle ní. Pečujeme o svůj vlastní rozvoj i rozvoj ostatních kolem nás. Různorodost je u nás vítaná a podporovaná. Vše, co děláme, děláme s nadšením a poctivě.

Jak to u nás vypadá?

Spolujsme silnější

Za velkými změnami stojí vždy velké týmy. V práci trávíme většinu života, proto je naší prioritou, abyste tu byli spokojení.