Projektu Pomáháme sestřičkám jsme darovali 1 000 000 Kč.

Sestřičky hrají klíčovou roli v této nelehké době a proto jsme se rozhodli je podpořit.

Česká asociace sester, z.s. zřídila na jaře 2020 transparentní bankovní účet pro projekt „Pomáháme sestřičkám“. Finanční prostředky na něm shromažďované jsou určeny na zakoupení např. permanentek na sport (fitness, cvičení, plavání atd.), poukazů na lázně či wellness, psychologickou pomoc, vzdělávací programy a další aktivity.

Účelem je poděkovat zdravotním sestrám a dalšímu nelékařskému personálu za jejich statečnost a nesmírné úsilí v nejhorších dnech boje s onemocněním COVID-19. V době, kdy věnovali nemocným více pozornosti, než svým rodinám nebo sobě samým, a kdy nebyl čas ani na chvíli odpočinku. Prezidentka České asociace sester, z.s. oslovuje nemocnice, zdravotnická zařízení a další instituce, jejichž personál je v tzv. první linii, aby všichni vyjádřili svá přání, která služba či zboží (z oblastí výše uvedených) by je potěšila. Pečlivě vybraná komise následně schválí jak a na co bude finanční příspěvek rozdělen.

Ctíme a respektuje vynaložené úsilí všech sestřiček a proto jsme se rozhodli přispět na tento projekt částku 1 Milion Kč.

Jak to u nás vypadá?

Spolujsme silnější

Za velkými změnami stojí vždy velké týmy. V práci trávíme většinu života, proto je naší prioritou, abyste tu byli spokojení.